måndag, augusti 14, 2023

Nyhetsbrev, augusti 2023 - del I: Inledning och försvarspolitik

Inledningsvis vill jag hälsa alla läsare välkomna till mitt nyhetsbrev. Mina nyhetsbrev fokuserar på politik och andra samhällsfrågor, men ibland smyger jag även in tankar och reflektioner om allt annat som kan vara av intresse. 

Nu märks det verkligen att sommaren går mot sitt slut. Det är lite höst i luften, vinden tar fart i de alltmer dovt färgade trädkronorna och framåt aftonen bjuds vi på syrsornas sång. Nätterna blir så där riktigt mörka som de bara kan bli de sista veckorna i augusti. Jag minns så väl barndomens sensomrar fyllda med glada återföreningar efter sommarsemestrar, långa cykelutflykter på torra grusvägar och ändlösa nätter under augustimånen vid kräftpremiären. 

Den oundvikliga utgångspunkten för sammanfattningen av sommaren 2023 är säkerhets- och försvarspolitiken. Det säkerhetspolitiska läget i både Sveriges närområde och världen har fortsatt att försämras. Samtidigt som Rysslands brutala attack mot Ukraina fortsatt och relationen mellan USA och Kina har blivit alltmer spänd så har flera konflikter i Afrika intensifierats, flera islamistiska diktaturer i Mellanöstern har blivit än mer repressiva och Nordkorea har trappat upp provokationerna mot grannländerna. Parallellt med dessa kriser drabbas hundratals miljoner människor av andra konflikter eller naturkatastrofer. Enligt FN är minst 110 miljoner människor är på flykt och runt 250 miljoner människor är i behov av akut hjälp. 

Låt mig få göra en kort tillbakablick på de senaste decenniernas försvars- och säkerhetspolitik.

Under nittiotalets finanskris jagade svenska regeringar besparingar och inledde en storskalig nedmontering av det svenska försvaret. Nedläggningar av regementen, förtidspensionering av många befäl och slopad värnplikt motiverades med att hotbilden mot Sverige hade minskat avsevärt, eller till och med försvunnit helt, efter Warszawapaktens kollaps. Så sent som 2013 beskrev ledande politiker  ”försvaret som ett särintresse” och konstaterade att ”det inte finns något militärt hot mot Sverige i dag som motiverar ett territoriellt täckande försvar”. Detta anmärkningsvärda uttalande kom några år efter att Ryssland på allvar börjat att mobilisera och även ockuperat delar av Georgien 2008. När Ryssland därefter gick in Ukraina 2014 genom att annektera Krim stod dock flera politiker, däribland dåvarande utrikesminister Carl Bildt, mer rakryggat stod upp mot den ryska aggressionen. 

Efter tio år av fortsatt rysk upprustning och aggression kombinerat med ett nytt kallt krig mellan USA och Kina befinner vi oss i en mycket utsatt situation. Det kommer att ta mycket lång tid och bli väldigt mödosam att återuppbygga och uppdatera vår försvarsförmåga. Lägg därtill att många svenska politiker har varit ”feltajmade” i försvars- och säkerhetspolitiska sammanhang under mycket lång tid.

Mot denna bakgrund vittnar ett tydligt ställningstagande för en kombination av stärkt svenskt försvar, utbyggt europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete och svenskt Nato-medlemskap om att Sverige står bättre rustat för att  kunna möta morgondagens säkerhetspolitiska utmaningar. 

Bästa hälsningar,
Mathias Knutssontwitter.com/mathiasknutsson
http://mathiasknutsson.blogspot.com 

Ni kan följa mig på Facebook, Twitter, YouTube och olika hemsidor/bloggar. 

måndag, juli 24, 2023

Byggmax invigs i Valdemarsvik

Fantastiskt roligt att få välkomna Byggmax till Valdemarsvik och inviga deras nya byggvaruhus på Mossebo handelsområde. 

Ett nytt byggvaruhus signalerar så mycket positivt: driftiga entreprenörer som satsar och att vi som bor i Valdemarsvik bygger för framtiden i vår bygd. 

En stor eloge till alla som varit involverade i projektet och bidragit till att skapa en flaggskeppsbutik. Kombinationen av en otroligt fin anläggning, trevlig personal och exceptionellt bra läge vid E22 bådar gott - både för Byggmax och för alla som vill bygga, pyssla och hemmafixa i Valdemarsvik.

Mathias Knutsson

tisdag, juni 27, 2023

Jubileumsåret 2023


måndag, juni 12, 2023

Sommarmöte i Vimmerby

Stort tack för ett mycket trevligt och givande möte! Fantastiskt roligt att få träffa så många engagerade partikamrater från Vimmerby samt inbjudna gäster från Kinda och Västervik.

Vi diskuterade allt från EU:s kommande landsbygspolitik och det säkerhetspolitiska läget till lokala utmaningar i form av hotade skolor på landsbygden och dåliga kommunikationer som bromsar utvecklingen i småorterna. Det var en riktigt energiboost att få träffa er alla och få ta del av tankar inför partiets framtidsresa mot valet 2026.
Mathias Knutssonfredag, juni 09, 2023

Nationaldagen 2023 - Vårt fantastiska Sverige fyller 500 år!

Stort tack till alla som deltog i Valdemarsviks nationaldagsfirande på vackra Grännäs .

Det var ett privilegium att få fira och hylla Sverige på 500-årsdagen tillsammans med alla stolta medborgare , fantastiska artister och engagerade krafter.

🇸🇪 Länge leve vårt Sverige 🇸🇪Inledningstal 


Kära nationaldagsfirare,Alla ni som samlats här på Grännäs och runt om i hela vårt sommarfagra hembygd. 


Ni är varmt välkomna till 2023 år nationaldagsfirande i Valdemarsviks kommun. Årets nationaldagsfirande är en mycket stor minnesdag för konungariket Sverige. Sverige firar 500 obrutna år som självständigt land.

   

För många svenskar känns den 6 juni 1523 så extremt avlägsen, den dag då Gustav Vasa - Gustav I - valdes till kung över Sverige. Dagen ligger också långt bort, men dess följder lever vi i än i dag. Kalmarunionen och danske Kristian Tyranns makt över Sverige var över, och Sverige var ett fritt land igen.


Nationaldagsfirande,


Då liksom nu befann sig Sverige och Europa i en brytningstid. 


Då liksom nu tornade mörka moln upp sig i form av krig, oro, umbärande och fruktansvärda farsoter. 


Då liksom nu stod vi inför historiska vägskäl. Världen förändras hela tiden och vi har ständigt möjlighet att välja väg inför framtiden. Förändring sker oavsett vad vi gör - vi kan dock välja att utvecklas och gå framåt - oavsett om vi skriver 1523, 1758 eller 2023 i kalendern. 


Då liksom nu lade driftiga, modiga och kloka män och kvinnor grunden för oss och vår tid. På samma sätt som vi har ett ansvar att ge kommande generationer bästa tänkbara möjligheter och förutsättningar. 

Nationaldagsfirande,


I dag har vi samlats för att fira vår nationaldag och vår vackra flagga – symboler som för oss samman. Över tid och över rum. 


Vi kan med tacksamhet glädja oss över att det moderna, öppna och solidariska Sverige firar ett halvt årtusende som självständigt land. 


Jag är hedrad över att få tala till er denna mest svenska av dagar och välkomna er till vårt nationaldagsfirande och Sveriges 500-års jubileum.


Än en gång, varmt välkomna till vårt nationaldagsfirande! 
Tal vid medborgarskapsceremoni


Kära nationaldagsfirare,


Jag inledde vårt firande med en tillbakablick 500 år tiden och Gustav Vasas betydelse för oss och vårt land. Nu ska vi - fast förankrade i vår historia, våra traditioner och värderingar blicka framåt och välkomna våra nya invånare till kommunen - både nyfödda och nya medborgare. 


Kära vänner,


Jag är så glad över att få dela den här stunden med er. Det är en stor och betydelsefull dag för oss alla.


Ni, oavsett ålder, ursprung eller identitet, personifierar vårt land och vår bygd. 


Ni är morgondagen. Ni är framtiden. Vår gemensamma framtid. 


Sverige är gammalt. Sverige är detta ögonblick just nu. Sverige är nytt. 


Sverige är historia, nutid och framtid.


Vad vi har varit; vad vi är idag, och - i än högre grad - vad vi kommer att bli.I denna stund kan blicka in i vår hembygds framtid. Sverige är vårt hem. Vårt gemensamma hem.


Ni är nu en del av de tankar, drömmar och gemenskap som format vår land och vår hembygd under 500 år: öppenhet, jämlikhet och framtidstro.


Sverige är nu även ert hem. Sverige och vår framtid - är ert - vårt gemensamma ansvar.Vi känner gemensam respekt för generationerna som levde och verkade här före oss. Det spelar ingen roll varifrån man kommer - idag är vi alla jämlika. Våra förfäder kämpade, slet och dog för att vi skulle ha dessa möjligheter och rättigheter.


Vi som bor i Sverige har fått leva länge i fred och demokrati. Här finns en frihet och en trygghet som är självklar för oss men som saknas i många andra länder. Som svensk medborgare är man delaktig i det svenska folkstyret, i den svenska demokratin, men vi har också ett ansvar för att värna allt det värdefulla som vi har uppnått. 


Under de gångna 500 åren har Sverige blivit en fristad för många. 


I tider av konflikt och nöd är Sverige en fredad plats. En trygg plats i en orolig värld. Vi har varit fredens, demokratins och jämlikhetens fyrbåk.


Vi har nu ansvar för Valdemarsviks och Sveriges framtid. Vi bygger vårt samhälle tillsammans. Allas erfarenheter, kunskaper och engagemang har stor betydelse för att Valdemarsvik och Sverige ska utvecklas och bli än bättre.

Kära nationaldagsfirare, 


Jag är fast övertygad om att det är stunder som denna som bygger vår gemenskap och stärker vår bygd. Stanna upp ett ögonblick och reflektera över denna dag och dess innebörd. När sommaren är som vackrast och livet är på språng - då samlas vi för att uppmärksamma och hylla över vårt land - Sveriges demokrati och det statsskick.


I Valdemarsvik har vi en djup och lång tradition av att respektera olikheter och lyssna till andras åsikter och perspektiv. I vår kommun blandas traditioner från olika delar av samhället och allt som bidragit till det moderna Sveriges framväxt under 500 år. Här finns de livsnödvändiga gröna näringarna; här finns både den tidiga och moderna industrialismen; här finns det moderna kunskapssamhället, och här finns - över havet - öppenheten och handeln med omvärlden. Vilja att sträva framåt och att tillsammans hitta lösningar på problem. Denna tradition och kultur ska vi ta spjärn emot när vi nu tar avstamp mot framtiden.


Under de senaste åren har så mycket hänt som skakar om och vittnar om framtidens stora utmaningar. Krig, pandemier och djup ekonomisk kris.


Nu utmanas de beståndsdelar som vårt öppna samhälle består av. De grundläggande fri- och rättigheterna kan inte tas för givna. De måste vårdas, värnas och utvecklas och det är ett gemensamt ansvar. För dig och mig, för unga och äldre, för de som bott länge i Sverige och för er som kommit senare.


Det är naturligt att känna rädsla, frustration, och oro med anledning av det som händer. Låt mig då påminna att du kan utgöra en skillnad. Genom stå upp för våra gemensamma värderingar och inte ta våra friheter och rättigheter för givna. 


Stå upp för det som är rätt och riktigt. Försvara vår demokrati, vårt land och vår hembygd. Det finns inget bättre sätt att hedra de som under 500 år lagt grunden för dagens Sverige än att skapa en bättre morgondag för kommande generationer.I Sverige har alla rätt att leva som vi själva väljer. Att ha olika åsikter och synsätt, livsstilar och kulturell tillhörighet är självklart i vårt land. I vårt öppna samhälle använder vi respekt och olikheter som en metod för att skapa gemenskap och utveckling. Så skapas tillit - en nödvändighet för gemenskap.


Vi bevarar och utvecklar demokratin genom små och stora beslut i vår vardag. På precis samma sätt behöver vi hantera vår tids stora utmaningar.


Så låt oss tillsammans fira och försvara Sverige och vår demokratin. Och göra denna dag, Sveriges nationaldag, till ett tillfälle att ta avstamp mot vår gemensamma framtid.

Och när vi inom några minuter sjunger vår nationalsång så är jag övertygad om att denna gemenskap, samhörighet och värderingar kommer lyfta vår sång så att den färdas över tid och rum. Över hav, berg och dalar. Ända till de som österut  strider vid frontlinjen för demokrati och frihet. 


Över tiden, så att vår sång om frihet, samhörighet och gemenskap klingar över århundraden så att dess eko når även framtida generationer. 


Mathias Knutsson
onsdag, mars 08, 2023

The Perfect Role Model on International Women's Day

I am so proud of my wife and her accomplishments. It is hard to imagine a better role model for everyone on International Women's Day. 

Diana is the most amazing and wonderful person I have ever met. She is a superstar who manages to combine power, commitment and brilliance with so much warmth, care and love.


Mathias Knutsson

#power #internationalwomensday #equality


https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/diana-har-aldrig-sett-hindren-det-gav-henne-toppjobb-i-fn-mamma-och-pappa-har-alltid-sagt-att-jag-kan-bli-precis-vad-jag-vill/jooy9m1j

 


fredag, februari 24, 2023

Manifestation till stöd för Ukraina

Stort tack till alla som kom till dagens manifestation och visade sitt stöd för Ukraina. Fantastiskt väl arrangerat av Sparbanken Valdemarsvik och synnerligen tänkvärda tal av mina politikerkollegor Per Hollertz och Lars Beckman samt kyrkoherde Lars Linnarsson.

Rörande att träffa några av våra ukrainska vänner som sökt tillflykt i Valdemarsvik och få ta del av deras tankar och berättelser.
Utdrag ur mitt tal:

För ett år sedan, natten till den 24 februari, blev det nästintill otänkbara skrämmande verkligt. Ryssland invaderade Ukraina och kriget var tillbaka i Europa. Den kvällen - och varje ögonblick därefter - har våra tankar och böner varit hos våra ukrainska vänner.
...
Det kunde varit våra barn som tvingas att söka trygghet i skyddsrum. Det kunde varit våra barn som får ducka för kulor.
Det kunde varit våra barn som trampar på minor. Det kunde varit våra barn som vi fick begrava.
Det kunde varit vi. Människor som vi. Det kunde ha varit oss det gällde.
Kvar i Ukraina är alla de som både är så fruktansvärt utsatta och så otroligt tappra. Alla som strider - och dör - för Ukrainas och vår frihet.
...
Och nu är det är oss det gäller. Det gäller våra barn och deras framtid.
Låt oss inte för en sekund ta vår gemensamma frihet och demokrati för given. Vi måste ta kampen. Tillsammans med Ukraina. För fred i vår tid. För en förhoppning om att våra barn ska kunna kalla sig efterkrigsbarn. För vår gemensamma framtid.
För oss alla.

Slava Ukraini!

Mathias Knutsson