torsdag, maj 02, 2019

Höj nivån på debatten inför EU-valet!

👎🏻Slås mer och mer av den extremt låga nivån på den politiska debatten inför Europaparlamentsvalet.
🇪🇺 Hur kan det komma sig att ingen ifrågasätter när kandidater och partier går till val på frågor som överhuvudtaget inte beslutas på EU-nivå? Eller presenterar förslag som går stick i stäv med uppfattningen i deras respektive partigrupper i Europaparlamentet? Eller när svenska partier i brist på egna frågor att driva i Europaparlamentet ägnar valrörelsen åt besinningslösa angrepp på halmgubbar? Eller när svenska politiker gärna förordar gemensamma EU-lösningar inom olika politikområden när de vill driva ”svenska uppfattningar”, men av principiella skäl - med stort darr på rösten - motsätter sig ”överstatlighet och EU-federalism” inom samma politikområden om förslagen kommer från deras polska, grekiska eller belgiska kollegor? Och varför diskuterar så få politiker de riktigt viktiga framtidsfrågorna för EU?
🤓 Och… Hur kan det komma sig att nästa inga journalister ställer kritiska frågor eller ifrågasätter att pseudofrågor tillåts att dominera EU-debatten? (Jag låter den frågan ”hänga i luften”…)
🧾Det är uppenbart att det saknas både kunskap och engagemang om EU:s, europaparlamentets och parlamentarikernas roll i vårt politiska system. Jag tror att ytterst få väljare förstår att europaparlamentariker de facto har mer makt och inflytande i många frågor än svenska statsråd.
Så vad tycker ni? Håller ni med mig? Och om ni delar min uppfattning: vad kan vi göra åt detta stora demokratiska problem?
Mathias Knutsson

Inga kommentarer: